OnZe Visie

Met de bestuurswissel in de zomer van 2017 komt er nieuwe energie in de stichting. We blijven er zijn voor iedereen die ons nodig heeft, of het nu lotgenoten zijn of mensen die contact zoeken om meer te weten te komen.

We blijven ernaar streven om bekendheid aan de ziekte Het Hunter Syndroom te geven, kennis te delen en een bredere maatschappelijke acceptatie te krijgen voor deze bijzondere patiëntengroep.

We werken samen met andere stichtingen, organisaties of groepen die op enigerlei wijze van nut zijn bij de bestrijding van de ziekte of het vinden van een verdraagbaar bestaan voor de families en de patiënten.

 

Voor de patiënten en de families zijn we de verbindende factor zodat niemand zich alleen hoeft te voelen. Samen zijn we één Hunter familie, waarbinnen wij willen helpen en steun geven aan eenieder die het nodig heeft.